Błąd medyczny lekarz

Kwestie anatomii ludzkiego ciała są niezwykle skomplikowane, dlatego trudno leczy się pewne schorzenia, niektóre są wręcz niemożliwie do ich zwalczenia. Mimo wszystko pracownicy służby medycznej wciąż dokładają wszelkich starań, aby przynieść pacjentom ulgę w bólu. Niestety czasami może się zdarzyć, że w wyniku prowadzonej pomocy zostanie popełniony błąd lekarski. Taki z kolei może kosztować pacjenta nawet życie. Ma to swoje szczególne konsekwencje regulowane w specjalnie przygotowanych do tego ustawach i prawach. Sami pacjenci lub rodziny zmarłych mogą założyć lekarzowi lub pielęgniarce sprawę, co ostatecznie może skończyć się rozprawą przed sądem.

Dlatego pomoc prawna dla lekarzy i pielęgniarek ma szczególne znaczenie. Nasza kancelaria zajmuje się wieloma kwestiami, jak na przykład błąd medyczny popełniony przez lekarza. Ponadto pomagamy w obsłudze prawnej wszelkiego rodzaju konkursów dla pielęgniarek oraz pozostałych służb medycznych. Pomoc prawna dla lekarzy jest istotna ze względu na skomplikowane podejście do kwestii błędu lekarskiego. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim trzeba zdefiniować czym wspominany błąd jest.

Czym jest błąd medyczny?

Tak naprawdę można znaleźć jego różne definicje, które jednak sprowadzają się do ogólnej tezy, że jest to szczególny przypadek nieumyślnego działania w sferze lekarskiej i pielęgniarskiej bądź zaniedbanie i zaniechanie pewnych działań pracownika służby pomocy medycznej, które powodują szkodę u pacjenta. Szkoda taka może nieść przede wszystkim bardzo poważne konsekwencje prawne i zdrowotne – w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. Chociaż może on również spowodować trwałe kalectwo. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki błąd został popełniony oraz w przypadku jakiego schorzenia.

Dodatkowo wyróżnia się kilka typów błędów lekarskich i pielęgniarskich, jak na przykład – organizacyjny, opiniodawczy, wykonawczy oraz decyzyjny. Podział ten powstał na wskutek prac naukowych krakowskiego ośrodka służb medycznych. Każdy z nich cechuje się przede wszystkim innym podejściem prawnym, na przykład:

  • Organizacyjny – jest to działanie podjęte lub niepodjęte przez osoby zajmujące się administrowaniem oraz zarządzaniem kadrą danego szpitala lub gabinetu.
  • Wykonawczy – wynika ze złego, niepoprawnego realizowania pewnych procedur przez osoby uprawnione do ich stosowania.
  • Decyzyjny – jest to najbardziej podstawowa forma błędu medycznego, czyli na przykład złe zdiagnozowanie pacjenta, co może doprowadzić do wdrożenia nieprawidłowego leczenia i pomocy.
  • Opiniodawczy – są to wszelkie diagnozy oraz zalecenia niezgodne z ogółem pojętymi zasadami aktualnej wiedzy. Na przykład wdrażanie pewnych technik i metod niekonwencjonalnych.

Osoby objęte konsekwencjami prawnymi

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki są zagrożone wytoczeniem sprawy w sądzie przez pacjentów lub ich bliskich. Dlatego też tak ważna jest pomoc prawna również i tej grupie zawodowej. Dlatego też nasza kancelaria zajmuje się świadczeniem usług związanych z dziedziną regulacji w kwestiach medycznych zajmując się na przykład reprezentowaniem swoich klientów na rozprawach w postaci obrony.

Pacjenci mają tak naprawdę szereg narzędzi, które umożliwiają im oskarżenie pracowników służby pomocy medycznej. Przede wszystkim mogą dochodzić zadośćuczynienia zarówno na drodze cywilnej, jak i administracyjnej. Daje to naprawdę duże pole do popisu w przypadku. I chociaż takie rozwiązanie osłabia pozycje omawianych służb, to jednak jest w pełni zrozumiałe ze względu na to, że w rękach ratowników i pielęgniarek leży ciężar ludzkiego życia.

Skomplikowana ochrona lekarzy i pielęgniarek

Pomimo tego, że kwestie prawne regulujące kwestie omawianych błędów są niezwykle zagmatwane i skomplikowane, to jednak istnieją kancelarie, które szczególnie specjalizują w pomocy dotyczącej tego typu spraw. Wielu radców czy adwokatów jest gotowa stanąć w obronie oskarżonego pracownika wspominanych służb. Dlaczego? Przede wszystkim, popełniony błąd pielęgniarski może zaważyć na wykonywanym zawodzie. Jest to szczególnie trudne dla branży medycznej biorąc pod uwagę ile czasu dany pracownik musi się kształcić, aby móc wykonywać swój zawód. Ponadto nauka wymaga dużo poświęcenia, przez co po wyroku zakazującym wykonywanie danego zawodu bardzo trudno jest się przebranżowić i przekwalifikować.