Poznaj nasz zespół

Magdalena Adamek-Balcerowicz

Radca prawny

Radca prawny z doświadczeniem w sprawach cywilnych oraz karnych. Reprezentuje strony w procesach o tzw. błędy medyczne i kosmetyczne. Niezależnie od tego specjalizuje się w obsłudze prawnej firm i spółek handlowych w różnych branżach. Posiada nadto bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego) oraz spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dziedziczenie testamentowe).
Kontakt: 503 460 764

Arkadiusz Balcerowicz

radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym. Reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, karnych, przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych i Rzecznikiem Praw Pacjenta w związku m. in. z błędami medycznymi i naruszeniem praw pacjenta. Występuje jako pełnomocnik zarówno podmiotów leczniczych, lekarzy, jak i pacjentów. Posiada doświadczenie także w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych (np. SPZOZ). Doradza nadto w sprawach o ochronę dóbr osobistych lekarzy i pielęgniarek, a także w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
Kontakt: 661 928 691

Rafał Łuczkowski

radca prawny

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa medycznego, zajmujący się problematyką obrony przed roszczeniami związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz przeprowadzonymi zabiegami. Reprezentuje podmioty lecznicze (SPZOZ) oraz lekarzy w sprawach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych, realizacji konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz doradztwa w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta, zasad prowadzenia działalności leczniczej oraz ochrony danych osobowych.

Kontakt: 602 894 511