Jeżeli jesteś lekarzem lub pielęgniarką…

§ prawo karne medyczne

Diagnostyka i leczenie pacjentów zawsze wiąże się z ryzykiem jakiegoś niepowodzenia. W razie jego wystąpienia często podejrzewa się personel medyczny o błędy i zaniedbania. Prokuratura lub Policja prowadzą postępowania karne pod kątem np. nieumyślnego spowodowania śmierci, spowodowania uszkodzenia ciała lub narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku w zdrowiu. Możesz być lekarzu lub pielęgniarko wzywany na przesłuchanie w charakterze świadka, ale także mogą Tobie być postawione zarzuty karne. Dlatego jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pomagamy i reprezentujemy Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego) oraz na etapie sądowym. Występujemy zarówno jako obrońcy, a w razie potrzeby także jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego przed sądami karnymi.

§ prawo cywilne medyczne

Coraz częściej pacjenci pozywają szpitale i lekarzy o tzw. błędy Medyczne. Roszczenia opiewają na kwoty kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy, a nawet i milionowe. Lekarzy czy pielęgniarki nie powinni pozostawać bierni wobec wysuwanych żądań. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, w tym zastępstwo przed sądami, dbając o jak najlepsze i jak najskuteczniejsze zabezpieczenie interesów Klientów. Zapraszamy do współpracy nie tylko indywidualne praktyki lekarskie lub pielęgniarskie, ale także grupowe praktyki oraz inne podmioty lecznicze.

§ zdarzenia medyczne

Czasami pacjenci, przed wniesieniem do sądu pozwu, kierują wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do właściwej wojewódzkiej komisji do sprawa orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisje te działają przy urzędach wojewódzkich. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed komisją. Nie warto przy tym lekceważyć takiego postępowania, by ewentualne ustalenia komisji nie były podstawą do złożenia pozwu przeciwko lekarzowi bądź podmiotowi leczniczemu. Pomagamy sporządzić wszelkie niezbędne pisma i wnioski do komisji, a także reprezentujemy Klientów przez cały czas postępowania.

 

§ ochrona dóbr osobistych

Internet pomaga promować praktyki lekarski czy pielęgniarskie, jednakże jest zarazem przestrzenią, w której bardzo często dochodzi do pomawiania personelu medycznego. Pamiętaj, można się temu przeciwstawić. Na dobre imię i markę w środowisku pracuje się latami. Nasi radcy prawnymi świadczą pomoc prawną mając na celu usunięcie obraźliwych komentarzy, ale także pomagają ustalić personalia autora danego wpisu w przypadku podejrzenia naruszenia prawa i wyciągnąć wobec niego konsekwencje prawne.

§ kontrakty medyczne

Jeżeli negocjujesz kontrakt ze szpitalem lub NZOZ-em albo jesteś w sporze wynikającym z kontraktu (np. z tytułu dyżurów medycznych), to trafiłeś na odpowiednią stronę. Doradzamy zarówno na etapie uzgadniania treści kontraktu, jak i w razie sporu. Zapewniamy w razie potrzeby reprezentację przed sądami i organami. Świadczymy pomoc prawną również w kwestiach związanych z umowami o pracę w szpitalach, w tym z umowami lekarzy rezydentów.

§ organizacja podmiotu leczniczego

Nasz zespół radców prawnych pomaga także w organizacji od strony prawnej praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej albo innego podmiotu leczniczego. Doradzamy w kwestiach rejestracji podmiotu, kontraktów z NFZ oraz w zakresie wszelkich stosunków z kontrahentami. Zapewniamy także pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji chociażby z zakresu praw pacjenta czy też ochrony danych osobowych (RODO).

§ odpowiedzialność dyscyplinarna

Kiedy toczy się przeciwko Tobie postępowanie  dyscyplinarne powinieneś reagować. Nasi radcy prawni świadczą pomoc prawną również przed rzecznikami odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sądami dyscyplinarnymi. Bronimy lekarzy i pielęgniarki, by jak najlepiej zadbać o ich interesy.

§ rzecznik praw pacjenta

Jeżeli Rzeczni Praw Pacjenta wystosował do Ciebie wezwanie do wyjaśnień albo wydał wobec Ciebie decyzję, skontaktuj się z nami. Doradzimy Tobie, a w razie potrzeby będzie Ciebie reprezentować przed Rzecznikiem i ewentualnie w dalszym postępowaniu.

Jeżeli jesteś pacjentem…

i masz uzasadnione podejrzenie, że w szpitalu lub innym podmiocie nie dochowano należytej staranności w leczeniu Ciebie lub Twoich bliskich bądź też naruszono prawa pacjenta, skontaktuj się z naszymi radcami prawnymi. Dokonamy oceny sprawy i dowodów pod kątem prawnym i uzasadnionych roszczeń. Reprezentujemy pacjentów na każdym etapie sprawy – przedsądowo, przed szpitalem i ubezpieczycielem, przed Rzecznikiem Praw Pacjenta czy też wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a także przed sądami cywilnymi i karnymi, jeśli doszło do błędu lekarskiego.