Usługi prawne dla lekarzy
i pielęgniarek

Jeżeli wykonujesz zawód medyczny, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy doświadczonym zespołem radców prawnych. Bronimy lekarzy, lekarzy rezydentów, dentystów, pielęgniarek czy fizjoterapeutów przed roszczeniami o błędy medyczne, a także w sprawach karnych o spowodowanie uszczerbku w zdrowiu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku, nieumyślne spowodowanie śmierci oraz przeprowadzenie zabiegu lub operacji bez zgody pacjenta. Pomagamy także bronić się przed roszczeniami o ustalenie zdarzenia medycznego przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych. 

Doradzamy również w zakresie organizacji praktyk lekarskich lub pielęgniarskich (rejestracja podmiotu leczniczego, obowiązki wynikające z RODO, umowy etc.). Ponadto świadczymy pomoc prawną w kwestiach dotyczących konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, kontraktów lekarskich i pielęgniarskich oraz innych umów zawieranych z przedstawicielami zawodów medycznych. Reprezentujemy Klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi, prokuratorami, Policją, izbami lekarskimi, pielęgniarskimi i fizjoterapeutycznymi, pracodawcami, NFZ oraz innymi urzędami i organami.

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Aktualności